Ny oppstigning på jorden

Det er en guddommelig plan om en ny oppstigning på jorden.

Informasjonen er fra blant annet "The White Winged Collective Consciousness of Nine" kanalisert av Magenta Pixie og i fra hennes bøker og andre i new age nyhets informasjon 

 

Oppstigning betyr en kollektiv oppvåkning hvor vi øker vår vibrasjon og begynner å forstå hvem vi er, og ikke minst hvorfor vi er her på jorden. Husker og forstår på at vi ikke er separerte vesener, men alt sammenkoblet i en stor "grand" kollektiv bevissthet,. Som om vi var en sjel som er her på jorden i en opplevelse av å være mange.

 

Dette har vært planlagt i de høyere riker i millioner av år og skiftet har pågått noen tusen år faktisk. Bare tenk 10, 20 år eller hundre år tilbake så skjønner man at vår bevissthet er i rivende utvikling. Etter 2012 har denne evolusjon tatt et kantesprang og går nå enda raskere som skyldes at det kommer mer kosmisk lys, lys-energi til jorden. Betinget av vår galakse ferd i universet og igjen da vårt solsystems bane i galaksen. Dette lyset påvirker oss spesifikt i arvematerialets DNA. Aktivering av vårt DNA gjør at vi blir i stand til å ta opp mer av den kosmiske lys energien. Gjør at vi øker i vibrasjon og lettere kan våkne opp ifra dvalen. Også de inkarnerte vei-viserne har våknet og begynner å virke i sin misjon. Vi er mange som er plassert rundt på jorden og hver og en av oss har sin unike rolle perfekt i sin hensikt. Og alle som en har sin egen misjon med å være på jorden i det skiftet som skjer nå.

Gradvis blir sløret av uvitenhet i vår tre-dels dimensjon tynnere mer gjennomsiktig. Medfører at vi får mer kontakt med vårt Selv "vårt høyere Selv" samt våre guider, engler, mestrer og andre kosmiske hjelpere fra de høyere riker. Som også er her for å bistå og hjelpe oss i prosessen. Uten at de kan gripe inn i vår frie vilje. For jorden er en fri vilje sone i universet. Man blir også bevisst på at selve jorden som solen har sin egen bevissthet og eller som det egentlig er, alt fra mineral, planter, vann, dyrerike som vi mennesker har bevissthet og har sin misjon, alt er sammenvevd. Denne tynningen av sløret vil også gi våre fremste forskere i astrofysikk mulighet i å komme nærmere i sin sannhets søken. Nye oppdagelser vil komme uten at en får endelige beviser for det ville jo bety at vår frie vilje blir tatt fra oss.. 

Selv med god hjelp fra universets energi og ånds hjelpere er det vi selv som må ta steget å velge å skape denne endringen. Åpne oss for å ta imot informasjonen. Og mest av alt gjøre nødvendige endringer i oss selv. Det er ingen fra utsiden som vil komme her å gjøre det for oss, det er bare vi som er på jorden som kan skape denne nye jorden. 

 

Kjærlighet, Vennlighet og Samarbeid.

Når vi velger å åpner vår dør til vår høyere bevisstheten. Forstår vi og at vi er kraftfulle skapere. At det er vi selv som er arkitektene av universet. Det er vi selv som har satt opp lovene og begrensningene eller faktisk det ubegrensede. Vår intensjon med å være her er for å lære utvikle oss og opp-stige i vibrasjon samt skape. Men vi har også i lang tid kjørt oss fast i separasjon og blitt ofre der vi har påført oss selv mye lidelse og pine. Dette er planlagt å opphøre og avsluttes. Den nye jorden vi velger er basert på kjærlighet, vennlighet og samarbeid mellom menneskene dyr og naturen. For alt henger sammen i den kollektive sammenvevde bevisstheten.

 

Healing av frykt baserte skygge følelser og holdninger.

Oppstigning betyr healing av de gamle programmeringa. Vi må slippe de mønstrene hvor vi bare karer til seg selv. Slutte å tro på at vi er kun enkeltstående vesener som bare skal konkurrere. Gi slipp på de holdninger med fordømming og de fryktbaserte mønstre som vi beskytter oss med.. For det er det som skaper separasjon, og avstand mellom oss og oss mennesker og naturen. Alle de som velger å forsette i den banen vil ende opp som ofre.

Åpne deg til ditt indre Selv, ditt indre univers. Ved å gå i stillhet og i meditasjon får en kontakt med sitt sjels aspekt og det kosmiske sinn, en begynner å huske (vite) hvem en er. Blir bevisst at vi er en del av dette kosmiske sinnet. For jeg er deg og du er meg eller noe i meg er også i deg.

 

Multidimmenasjonalitet

Vårt arvemateriale vil endres etter hvert som vi blir bevisste vesener hvor vi skreller av de lagene og mønstrene som har holdt oss i separasjon. De løse tråder i DNA-et blir gradvis tilkoblet, det som populært kalt (djunker tråder som man ikke visste hadde noe misjon) Dette gjør oss først og fremst til multidimensjonale vesener. Det betyr at vi blir telepatisk sammenkoblet med hverandre. En fremtid hvor telefon blir helt unødvendig. Man vil heller ikke lenger kunne lyve eller ha skulte motiver. 

Vårt DNA vil omdannes til krystallisk formasjon

Etter hvert som vi går inn i prosessen, med healing av gamle frykt mønstre og balansering av våre underbevisste skygger vil vi nærme oss nullpunktet der vårt DNA blir helt omdannet til krystallisk form. Materie omdannes til anti materie. Kroppene våre omformes til anti materie og blir lys-kropper og vi vibrerer opp i en høyere dimensjon, femte dimensjon også mulighet å stige til enda høyere dimensjoner.

 

Dimensjoner betyr ikke at noe er over eller under, opp eller ned, alle dimensjoner er like verdifulle dvs alle er likeverdig også vår 3-D dimensjon. Dimensjon er et vibrasjons stadier man kan operere i, har en bevissthets tilværelse i parallelt.

 

Når en er i nullpunktet vil man også kunne gjøre andre valg, blant annet reorganisere sin lys-matrise. I null punktet er man unisont og i ett med bevisstheten til Gud. Selv om vi aldri har vært adskilt fra Gud, vår separasjons opplevelse er kun en illusorisk reise.

 

Dette er i hovedsak den guddommelige planen, det betinger at vi manifesterer dette inn i tilstrekkelig grad til at dette skjer. Det kommer kun an på oss - at vi velger og er bevisst på at det skal skje.

TIDEN ER NÅ! I å huske hvem vi er. Vi må velge å generere den kraften som ligger i oss og bruke den til å skape himmel på Jorden. Vi må være lyset og integrere åndeligheten. Aldri før har mennesker måtte gjøre dette, når vår vibrasjon øker vil også resten av planeten og planetens vesener som dyr og planter følge med og øke sin vibrasjon tilsvarende. 

 

Dette årtusenet holder løftet om at Himmelen blir skapt på Jorden, og dette vil bli oppnådd ved å forankre en høyere vibrasjon i alle samfunnslag. 

 

 

fortell til en venn