Min Healing

Åge

Omvendte roller

Min oppvåkning blei en ny begynnelse for meg hvor fokus mitt helt og fullt blei å helbrede mitt indre selv. Min ytre verdens betydning  bleiknet for jeg forsto rett at slik jeg opplever i mitt indre er og slik jeg ser andre og agerer utad. 

 

Min tro begrenset meg
Selv om jeg innerst visste at alt i livet var et resultat av mine egne valg inntok jeg likevel situasjoner som speilet troen på at jeg var offer i tilfeldighetens spill. Det jeg tror, er også det jeg prosjektere til verden rundt meg og med den troen skapte jeg min virkelighet som enten offer, som helt og eller skurk og vis versa.

Denne forståelsen av min tro har gjort meg mer bemyndiget og ikke minst bevisst på å se samspillet og kjenne på min egen reaksjon samt prøve å avkle de mønstre jeg holder som ikke tjener meg.

Nøkkelen til helbredelse ligger rett ofte ens egne tros programmer. Slik man tro slik blir det.

"Hvordan vi ser andre" godt illustrert her av Hans Wilhelm

Healing er aksept:

Når man tar eierskap til sin nød, sykdom og smerte samt også sin egen helbredelse. Man blir da uavhengig og sterkere på alle måter.

Ingen kvikk-fix sammen lapping for deretter og bare å fortsette krigen.

Når en velger å begynne å re-balansere sin tilstand for så å velge å følge sitt hjerte. Ens tro er ofte det som holder en igjen, man må først og fremst forsøke å avdekke den troen som ikke tjener det høyeste gode for en selv. 

Healing er eneste vei for å fri deg fra virkningen av undertrykking:

Du har sikkert følt tyngden av undertrykking som et resultat fra en hendelse eller fra en tidligere erfaring.

 

Heal dine emosjonelle sår og gjenvinn din personlige kraft og du vil eie din frihet

Det er først og fremst med godkjennelse samt å tilgi seg selv og de involverte for de har vært dine med-skapere. All erfaring også den blytunge er i det store bilde velsignelser.

Bildet strekker seg rett ofte utover flere livstider og ting du har orkestrert for deg selv nå kan ha sin opprettelse i fra en annen tid. 

Våre drama er ikke en tilfeldig ting som skjer med oss ved et uhell av uflaks. Vi lager det og inviterer det og bringer det til oss selv. Og midlene til attraksjonen er et element av det vi tror om oss selv. Som vi helbreder vår tro, så vil hele verden bli forandret for oss.

 

Det er å akseptere dramaet. Godta at dette er, som ting er når du er som du er. Dette er hvordan livet mitt ser ut akkurat nå". Uten dømmekraft, uten kritikk. 

Dramaet og dens årsak beveger seg nå til innsiden av deg. Når du godtar det, blir det ditt. Når det er ditt og i innsiden av deg, kan du også forstå at du har opprettet det. Da kan du lage det annerledes.

 

Godkjennelse skjer når du ikke dømmer dramaet, eller deg selv eller de andre spillerne i det. Ingenting er feil eller ødelagt. Det er bare et drama.

 

Like verdifulle uansett erfaring

Ubevisst gir vi fra oss vår egen energi i den tro at vi er mindre verdifull mindre bemyndiget. 

Man gir fra seg sin energi når man dømmer og eller nedvurderer seg selv. Blei viktig for meg å bli bevisst og ikke la vampyrer få bruke av min energi. I denne dualiteten vil det også være motkrefter. Slike kan også påvirke oss direkte i vårt sinn med å generere lavere følelser og minner som får oss igjen til å dømme oss selv og dermed igjen skape mot produktivt. Det er kun gjennom bevissthet man kan bekjempe ens indre vampyrer. 

 

Alt endres kontinuerlig
Endring kan være ubehagelig, alle har sin indre motstand mot endring. Spør deg selv; er det mer smertefullt å holde seg i situasjoner som ikke oppfyller dine ønsker og dine høyeste goder eller heller begynne å stå i din makt, ta kontroll og skap det livet du vil ha! Det vil også kunne betyr at en må stå opp for seg selv, ta ansvar samt også tåle å bli sett som den man er.

 

En viktig påminning er ei heller å dømme andres valg. Heller gi de som sitter hardt i det en håndsrekning i sympati for at man selv slipper å gå den banen. Å ikke dømme betyr ikke at det ikke skal være justis. Alle hendelser i trå med valg en tar må fra skapelsen side ha blitt opprettet, uten det vil ingen hendelser skje. 

Nøkkelen ligger i ens vibrasjon

Med mer bevissthet blir den emosjonelle delen mer tydeligere, følelsene våre er liksom kompassnålen som viser vei. Man kjenner i kroppen at følelser har vibrasjon, lette og tunge følelser - glad og trist. I en skala defineres skam som nedre nivå og takknemlighet som av det høyeste. Ens vibrasjon har betydning for ens egen selv-helbredelse, for følelser sprer seg gjennom hele kroppen. Tunge følelser, lavere vibrasjon kan sette seg i deler av kroppen og blokkere kroppens energi-flyt. 

 

God helse på alle nivå betinger høy vibrasjons frekvens for da fungerer selv-helbredelsen optimalt. Når vi hjelper hverandre med å gi healing, hjelper vi den andre med å øke sin egen vibrasjon og dermed sin egen helbredelse. Man helbreder seg selv og andre med å øke sin egen vibrasjons frekvens. 

 

Vi påvirkes av hverandres vibrasjon, når vi er i nærkontakt med hverandre tar vi opp den andres stemnings. Er du i samme rom hvor noen er hoppende glade vil også sinnstemningen smitte over til deg.

Universet er alltid med oss med å legge til rette for det som er vårt beste slik at vi kan helbrede våre sår og vokse i vår evolusjon. Feilene vi har gjort var faktisk leksjoner vi trengte å lære. Disse valgene gjør oss til det vi er i dag. Gjennom disse feilene kan vi lære medfølelse og tilgivelse. Vi må også huske å tilgi oss selv for våre feil, tross alt gjorde vi det beste vi anså kunne på det tidspunktet.

Man er god nok som man er

Åndelig vekst kommer ikke fra å forsøke å 'forbedre' seg selv.

Det kommer fra å akseptere seg selv som man er, og deretter følge veiledningen til ens høyere selv til å skinne lyset i verden med å tilby sine unike gaver og oppfatninger. 

 

Når du aksepterer deg selv helt og fullt uten noe dømming gir du deg selv ubetinget kjærlighet og medfølelse. Da begynner u-hjelpsomme tankemønstre naturlig å forsvinne og du kan blomstre ut i din sanne natur. 

 

For mange som har gått årevis med selvforakt fra gammel og eldgammel undertrykking kan dette være en utfordring. Er som regel en årelang øvelse for de gamle programma er også inn podet i alle cellene våre. 

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  

Kjærlighets energi fra min sjels familie

Siden min oppvåkning kjenner jeg på kontakt med min galaktiske familie som er fra en høyere vibrasjon dimensjon. 

 

Vårt Guds aspekt er evig energi som alltid er.

Alle har hjelpere "guider" som ønsker å hjelpe, gi innspill uten å bryte vår frie vilje. Våre guider vil aldri dømme oss for våre valg.

 

For alle valg vi tar vil gi oss en læring, en erfaring enn om vi føler den er positiv eller ei. Og alle valg vi tar har en pris en konsekvens for en annen del av Selv.😘

fortell til en venn